?

Log in

Tezisv Teorii Soznanip - LICVM CALAXIARVM CORNELIAE [entries|archive|friends|userinfo]
LICVM CALAXIARVM CORNELIAE

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Tezisv Teorii Soznanip [Mar. 30th, 2008|03:40 am]
LICVM CALAXIARVM CORNELIAE

cornelianity

[castanedian]
[Current Location |Tashkent]
[mood |calmcalm]
[music |Jesus Christ Super Molod]

Ограниченный русский язык относится к языку корнелианок и чародеек. Этот язык научен (аналитическая теория личности) и содержит силу отражать (когда это нужно) различные теории и идеи

 

  1. Rezonans dum (kajdap iz kotorvh mirokap i wedrap) ili kontakt s toy ili inoy licnostxq slucaetsp tolxko kak insayt (ozarenie). Dannvy tezis odnoznacno kostatiruet izolpfiq odnoy dumi ot drugoy. Bta izolpfip nosit harakter diktata — s ney nicego nelxzp sdelatx. Itak, idealxno NAS_TROEnnve rezonansnve strukturv kajdoy kontaktiruqwey dumi utiliziruqt intuifiq. Ishodp iz intuifii, kajdap iz kontaktiruqwih dum (soznaniy) intellektualxno (ishodp iz intellekta) stroit teoriq drugoy licnosti s kotoroy nahoditsp (ili scitaet, cto nahoditsp — esli bto ne son (ne glqk), ne oneyroid i ne illqzip) na linii kontakta ishodp iz akustiki (i ne tolxko)

  2. Idealxnap dominanta organa kontrolp ili kontroliruqwih struktur (takih kak rvfarki i t.d.) — bto twatelxno skrvtvy kontolx grandioznvh znaceniy. Net i reci otnositelxno anarhii, hotp koe-kde koe-kogda koe u kogo na territoriph scastxp (Kornelianskogo Soqza) takap idep slucayno zarojdaetsp kak nekap cujerodnap suggestip. Bto otnositsp k Kolonii i kasaetsp invh territoriy natiska Kornelianskogo Soqza za granifv okulxturennvh galaktik.

  3. Nastroy na finiceskoe otnomenie k jizni — isklpcap limnqq deptelxnostx – harakteren dlp nelqdey. Nelqdpm kajetsp, cto ta ili inap deptelxnostx nosit nenujnvy harakter i doljna isklqcatxsp za nenujnostxq i kak neserxeznap. Nelqdi scitaqt, cto bto realisticeskap tocka zrenip, no bto ne tak. U nelqdey krayne zaujennvy krugozor, i oni ne dizaynerv okrujaqwey situafii. Krvlatve nelqdi (krvlanv i ob'ektv ornitologii) tolxko i delaqt, cto edpt (kumaqt). Isklqcap, konecno, kanareek i ivolog. Na urovne neandertalxfa (neoliticeskogo mkurnogo sorta (gorillv) ili je ariyskogo sorta (orangutangi): s tehniceskoy storonoy jizni, recxq i pdernoy qnergiey) zatpjnap konstantnap nujda otositelxno edv (tpga k ede) casto soedinena s territorialxnoy agressiey ili takoy realisticeskoy (s ih tocki zrenip) ideey, kogda slucaqtsp ili inifiiruqtsp sadistskie depnip, ogranicenip jizni drugih licnostey, diktat, tiranip i drugie ujasv, harakternve dlp nelqdey. Tetrabdriceskap Realxnostx toje soderjit ideq jora (doktrinu priema edv). Ona (bta idep) razdelpetsp toy ili inoy ucenoy kollegiey ili krugom znaqwih na teh ili invh prusah Kornelianskih Galaktik kak nekiy zaglot. Zaglot ishodp iz krayne bnergicnogo i skorotecnogo akta. Btot mibkiy (skorvy) zaglot estx transfendenfip tpgi s'estx cto-to dlp jeludka (s orientafiey na jeludok)

linkReply